Spædbarnsterapi

Spædbarnsterapi

Hvem henvender spædbarnsterapi sig til?


Spædbarnsterapi henvender sig primært til spædbørn og mindre børn, der har oplevet en eller anden form for traume. Men også store børn, unge og voksne, der har brug for terapeutisk hjælp til tidlige oplevet traumer, kan have stort udbytte af denne terapiform.

Børns traumer kan være opstået i forbindelse med en lang smertefuld graviditet og/eller fødsel, adskillelse i det tidlige liv, tab af følelsesmæssig kontakt og/eller chok.

Traume kan også være forhold, der er opstået i forbindelse med sygdom, operationer og indlæggelser, ulykker, skilsmisse, overgreb, tab af familie, barn der anbringes, adoption, hvis barnet har oplevet vold, omsorgssvigt eller andet, der har været en trussel på livet.

Om barnet bevidst husker traumet eller ej, så kan det sætte sig spor i barnets udvikling og skabe symptomer. Symptomer kan være tilknytningsvanskeligheder, koncentrationsbesvær, angst, sårbarhed/opgivenhed, følelsesmæssig ustabilitet, indre uro og spænding, manglende sociale kompetencer og konflikter med sine omgivelser.

Det kan også være fysiske symptomer som hovedpine, mavepine og generel mistrivsel.

Hvad er spædbarnsterapi?


  • Spædbarnsterapi er en terapeutisk metode, der kan bruges til bearbejdning af traumer i de tidlige leveår.
  • Spædbarnsterapien har sin oprindelse i Frankrig, hvor børnelæge og psykoanalytiker Francoise Dolto og hendes elev Caroline Eliacheff udviklede metoden.
  • Spædbarnsterapimetoden, der benyttes her i Danmark, er udviklet af Inger Poulsen og Inger Thormann. De er indehavere af Dansk Institut for Spædbarnsterapi.

Hvorfor spædbarnsterapi?


Spædbarnsterapien er formuleret sådan, at barnet føler sig mødt og anerkendt i den traumatiske hændelse/oplevelse. Barnet bliver bekræftet i at have ressourcer til at kunne overkomme traumet, leve videre og udvikle sig.

Som Caroline Eliacheff sagde: »Alt usagt binder energi«, og som Francoise Dolto sagde; »glem aldrig barnets smerte«. Igennem spædbarnsterapien identificeres traumet/hændelsen, barnet får sin historie fortalt, og dermed frigives energi til læring og udvikling.

Hvordan foregår spædbarnsterapi?


En spædbarnsterapi indledes med, at forældre/primære omsorgspersoner mødes med terapeuten, hvor barnets historie fortælles højt. Terapeuten sætter sig ind i de belastende hændelser, barnet har været i, samt de mulige følelser barnet har i forbindelse med hændelserne. Terapeuten tager essensen af barnets historie og omskriver det nænsomt til en spædbarnsterapi.

Barnets forældre/primære omsorgspersoner har en vigtig rolle i processen fra historie til spædbarnsterapi, da barnet har brug for at blive rummet for sine følelser og reaktioner, når spædbarnsterapien gives. Derfor støttes forældre/primære omsorgspersoner i forhold til de følelser, der sættes i gang. Når de skrevne spædbarnsterapier er gennemarbejdet med forældre/primære omsorgs­personer, fortælles de i en eller flere omgange til barnet. Ved sidste fortælling får barn/forældre spædbarns­terapierne med hjem.

Hvem henvender spædbarnsterapi sig til?


Spædbarnsterapi henvender sig primært til spædbørn og mindre børn, der har oplevet en eller anden form for traume. Men også store børn, unge og voksne, der har brug for terapeutisk hjælp til tidlige oplevet traumer, kan have stort udbytte af denne terapiform.

Børns traumer kan være opstået i forbindelse med en lang smertefuld graviditet og/eller fødsel, adskillelse i det tidlige liv, tab af følelsesmæssig kontakt og/eller chok.

Traume kan også være forhold, der er opstået i forbindelse med sygdom, operationer og indlæggelser, ulykker, skilsmisse, overgreb, tab af familie, barn der anbringes, adoption, hvis barnet har oplevet vold, omsorgssvigt eller andet, der har været en trussel på livet.

Om barnet bevidst husker traumet eller ej, så kan det sætte sig spor i barnets udvikling og skabe symptomer. Symptomer kan være tilknytningsvanskeligheder, koncentrationsbesvær, angst, sårbarhed/opgivenhed, følelsesmæssig ustabilitet, indre uro og spænding, manglende sociale kompetencer og konflikter med sine omgivelser.

Det kan også være fysiske symptomer som hovedpine, mavepine og generel mistrivsel.

Hvad er spædbarnsterapi?


  • Spædbarnsterapi er en terapeutisk metode, der kan bruges til bearbejdning af traumer i de tidlige leveår.
  • Spædbarnsterapien har sin oprindelse i Frankrig, hvor børnelæge og psykoanalytiker Francoise Dolto og hendes elev Caroline Eliacheff udviklede metoden.
  • Spædbarnsterapimetoden, der benyttes her i Danmark, er udviklet af Inger Poulsen og Inger Thormann. De er indehavere af Dansk Institut for Spædbarnsterapi.

Hvorfor spædbarnsterapi?


Spædbarnsterapien er formuleret sådan, at barnet føler sig mødt og anerkendt i den traumatiske hændelse/oplevelse. Barnet bliver bekræftet i at have ressourcer til at kunne overkomme traumet, leve videre og udvikle sig.

Som Caroline Eliacheff sagde: »Alt usagt binder energi«, og som Francoise Dolto sagde; »glem aldrig barnets smerte«. Igennem spædbarnsterapien identificeres traumet/hændelsen, barnet får sin historie fortalt, og dermed frigives energi til læring og udvikling.

Hvordan foregår spædbarnsterapi?


En spædbarnsterapi indledes med, at forældre/primære omsorgspersoner mødes med terapeuten, hvor barnets historie fortælles højt. Terapeuten sætter sig ind i de belastende hændelser, barnet har været i, samt de mulige følelser barnet har i forbindelse med hændelserne. Terapeuten tager essensen af barnets historie og omskriver det nænsomt til en spædbarnsterapi.

Barnets forældre/primære omsorgspersoner har en vigtig rolle i processen fra historie til spædbarnsterapi, da barnet har brug for at blive rummet for sine følelser og reaktioner, når spædbarnsterapien gives. Derfor støttes forældre/primære omsorgspersoner i forhold til de følelser, der sættes i gang. Når de skrevne spædbarnsterapier er gennemarbejdet med forældre/primære omsorgs­personer, fortælles de i en eller flere omgange til barnet. Ved sidste fortælling får barn/forældre spædbarns­terapierne med hjem.

Klar til at få et nyt perspektiv?

Hvis du har lyst til en uforpligtende samtale om det, der udfordrer dig i hverdagen, så vil jeg meget gerne snakke med dig. Ring til mig, eller send mig en mail. 

 +45 40 41 13 10      gitte@gittebugtrup.dk

Skal vi tage en snak?


Hvis du er nysgerrig på dig selv, og har lyst til en gratis og uforpligtende samtale om det, der udfordrer i hverdagen, så vil jeg meget gerne snakke med dig. Ring til mig eller send en mail.

 +45 40 41 13 10      gitte@gittebugtrup.dk