Persondatapolitik


Data jeg registrerer om dig er For- og efternavn, adresse, telefonnummer, mailadresse og noter i journal. Jeg anmoder ikke om dit cpr-nummer.

Som psykoterapeut fører jeg journal, for at kunne hjælpe dig bedst muligt. Jeg har på den måde mulighed for, at forberede mig til samtalerne og sikrer, at jeg kan gøre rede for terapiens forløb og udvikling.

Alle ovenstående data opbevares ansvarligt, og sikkert i aflåste skabe, ud fra de regler som gælder om opbevaring af persondata. Personoplysningerne slettes 5 år efter et behandlingsforløb. Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til andre. Et terapiforløb starter med at du tilkendegiver, at du er bekendt med og accepterer denne persondatapolitik.

Hvis du ønsker at give mig informationer, der er personfølsomme, kan du kontakte mig via telefon eller give mig informationerne, når vi mødes personligt.

Brug af hjemmesiden 

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Gitte Bugtrup – Familieterapi.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.


Oplysninger vi indsamler

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse og telefonnummer. 

Gitte Bugtrup – Familieterapi indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger vores hjemmeside

– Tilmelder dig vores nyhedsbrev

– Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

 

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på https://www.gittebugtrup.dk/ er Gitte Bugtrup – Familieterapi, Ahorns Allé 8, 8600 Silkeborg, cvr nr. 42034029

 

Behandlingsgrundlag og formål

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.


Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos One.com , som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i One.coms datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse gitte@gittebugtrup.dk.