Psykoterapi – Silkeborg

Psykoterapi

Psykoterapi til individuel, par og familie


Du ved ikke, hvordan du skal starte. Du har et ønske om at udvikle dig, ændre din adfærd, dine reaktionsmønstre og overvinde situationer, hvor du holder dig tilbage.  

Inden for psykoterapi eksisterer der forskellige former for terapeutiske tilgange. Mine samtaler med dig tager afsæt i det relationelle perspektiv. Det betyder, at vi sammen har fokus på, hvordan du indgår i en relation til andre. Det kan være relationen til dine: søskende, kollegaer, partner, mor og-/eller far. Sammen undersøger vi, hvordan dialogen og samspillet har betydning for den enkeltes trivsel, udvikling og væren i livet. Jeg holder forskellige samtaler for enkeltpersoner, par eller familier. 

Når relationen og kommunikationen er det bærende element. Oplevelsesorienteret terapi handler om følelser og personlig kommunikation og om den erfaring, du gør dig, ved at sige eller gør noget anderledes. Du finder ud af, at når du handler anderledes, så handler dine omgivelser også anderledes. 
 
Hvordan forholder du dig til andre? I mine samtaler med dig, vil vi i fællesskab blive enige om, hvilket fokus samtalen skal have. Min erfaring er, at temaerne ofte handler om de udfordringer og den opfattelse vi har i relation til andre, samt vores usikkerhed i forhold til de intentioner, som vores nære relation har.  
 
Mit fokus i mine samtaler med dig, vil tage afsæt i, hvordan du forholder dig til dig selv, hvordan du får taget ansvar, og afgrænser dig i de relationer, som du indgår i. Sammen finder vi ud af, hvordan indbyrdes udfordringer, opfattelser og intentioner udspiller sig.

Modgang i livet 

Vi er ikke altid herre over de ting, der sker i vores liv. Nogle har oplevet svigt i barndommen. Nogle oplever depression og-/eller angst. Andre løber ind i en pludselig opstået krise grundet: et tab af et nært familiemedlem, skilsmisse, sygdom eller arbejdsløshed.  

De forskellige udfordringer herover giver ubalance i det psykiske system. Derfor kan dit liv, i perioder, fremstå og føles indviklet, uoverskueligt og svært. Hvilket kan være en forklaring på, at du bliver handlingslammet, fordi du lader fortvivlelse, frygt og sorg overtage.    
 
Du får nye perspektiver på dine udfordringer, og fastlåste mønstre, som både bevidst og ubevidst har en indflydelse. En indflydelse på den relation vi har til andre mennesker. Når du går i psykoterapi hos mig, får du indsigt i, hvilken betydning det får, når du tager ansvar for dit liv. Du vil opleve en forfriskende energi og livsglæde.

Psykoterapi samtaler i Silkeborg naturområder

Hvorfor skal du vælge Gitte Bugtrup til psykoterapi?


  • Du bliver mødt med diskretion og respekt 
  • Du får nye perspektiver – livsenergi og livsglæde 
  • Du får hjælp til at håndtere det svære i livet
  • Du får større Indsigt i egne ressourcer
  • Du bliver bedre til at passe på dig selv og gøre det rigtige for dig
  • Du får en anerkendende, empatisk, respektfuld og omsorgsfuld psykoterapeut

Samtaler i den frie natur i Silkeborg

Du slapper mere af, når vi er i bevægelse, og får lov til at komme ud i naturen. De rette fysiske rammer får dig til at slappe af, og er et alternativ til den traditionelle samtaleterapi.  

Dét at du kommer ud i naturen, gør det lettere for dig at åbne op for tunge tanker. Din hjerne frigiver endorfiner, som fylder dig med glæde og energi, når du er aktiv.  

Derfor tilbyder jeg samtaler i den frie natur. I Silkeborg området, hvor jeg er bosat, er der mulighed for gåture ved vandet eller i skoven. Vi kan også mødes i et naturområde tæt på dig, eller et hvilket som helst andet sted. Det afgørende for mig er ikke, hvor vi holder samtalen. Det afgørende for mig er, at vi befinder os på en lokation eller i et lokale, som du har valgt, fordi det gør dig rolig, tryg og afslappet.   

 

Klar til at få et nyt perspektiv?  
Hvis du har lyst til en uforpligtende samtale om det, der udfordrer dig i hverdagen, så vil jeg meget gerne snakke med dig. Ring til mig, eller send mig en mail.

Individuel, par og familie


Jeg tilbyder samtaler til enkelt personer, par og/eller familier. Samtalerne vil have et relationelt perspektiv, det vil sige måden vi er i samspil med hinanden på. Det kan være forholdet til søskende, kollegaer, partner, mor og/eller far, og hvordan det kan påvirke den enkeltes trivsel, udvikling og væren i livet. Min tilgang vil være oplevelses orienteret. 

Oplevelses orienteret terapi handler både om følelser og om den erfaring der opstår i terapien, med at noget kan siges eller gøres anderledes. Og oplevelsen af, at når man selv handler anderledes agere omgivelser også anderledes. Fokus i oplevelses orienteret terapi er relationen, og kommunikationen mellem familiemedlemmer.

Udfordringerne kan være forskellige for hvert enkelt familiemedlem, og derfor vil jeg have fokus på måden i forholder jer til hinanden på, og til jeres indbyrdes uenigheder, opfattelser og intentioner.

Vi kan ikke altid selv bestemme over livet, og hvad det byder os. Nogle har svære svigt med sig fra barndommen, nogle oplever depression og/eller angst. Andre kan opleve pludselig opstået krise i forbindelse med tab af et nært familiemedlem, skilsmisse, sygdom eller arbejdsløshed. De forskellige nævnte eksempler kan give ubalance i det psykiske system, og livet kan føles indviklet, uoverskueligt og svært. Fortvivlelsen, sorgen eller frygten kan fylde, og i perioder gøre os handlingslammede. Hos mig er der ikke noget, som er for ubetydeligt at blive talt om.

En samtale hos mig kan give dig/jer nye perspektiver på de problemer/udfordringer, og fastlåste mønstre som både bevidst og ubevidst, har en indflydelse på den måde vi alle indgår i, i relation til andre mennesker. Nye perspektiver vil give dig fornyet energi og livsglæde.

Walk and talk


Jeg tilbyder en til en samtaler i fri natur, hvor vi taler imens vi går. Her omkring hvor jeg bor, vil det være gåture ved vandet eller i skoven. Det er også muligt at mødes et andet, på forhånd aftalt sted. Denne måde at mødes på, omkring samtale, kan virke mindre formel og mere afslappende end siddende samtale terapi.

Bare det at gå, letter hurtigt på tunge tanker, og kroppens endorfiner, som giver glæde og energi, frigives naturligt.

Klar til at få et nyt perspektiv?


Hvis du har lyst til en uforpligtende samtale om det, der udfordrer dig i hverdagen, så vil jeg meget gerne snakke med dig. Ring til mig, eller send mig en mail. 

 +45 40 41 13 10      gitte@gittebugtrup.dk

Skal vi tage en snak?


Hvis du er nysgerrig på dig selv, og har lyst til en gratis og uforpligtende samtale om det, der udfordrer i hverdagen, så vil jeg meget gerne snakke med dig. Ring til mig eller send en mail.

 +45 40 41 13 10      gitte@gittebugtrup.dk