Psykoterapi – Odder

Psykoterapi

Psykoterapi til individuel, par og familie


Der eksisterer forskellige former for tilgange inden for psykoterapiens verden. Jeg fokuserer på samtaler med et relationelt perspektiv. Jeg lytter til, hvordan kommunikationen kommer til udtryk imellem de forskellige parter. Det kan være forholdet til: søskende, kollegaer, partner, mor og-/eller far. Sammen vil vi være nysgerrige eller undersøgende i forhold til, hvordan dine valg påvirker din trivsel, udvikling og væren i livet. 
 
I forhold til metode er min tilgang oplevelsesorienteret. Denne terapimetode handler om følelser og personlig kommunikation. Den handler om den erfaring, der opstår med, at du siger eller gør noget anderledes. Du vil erfare, at når du handler eller gør noget anderledes end du plejer, vil dine omgivelser også handle anderledes. Det primære fokus i oplevelsesorienteret terapi er relationen, og kommunikationen mellem parterne.   
 
Hvordan forholder du dig til andre? Mit fokus i dine samtaler med mig, vil tage afsæt i, hvordan du forholder dig til dig selv, så du føler tryghed og sikkerhed til at være. Sammen vil vi være nysgerrig på, hvordan indbyrdes problemstillinger, opfattelser og intentioner kommer til udtryk.

Modgang i livet 

Det er dig, der har ansvaret for dig, og dermed er du ansvarlig for forandringer, og kan bestemme, hvad der skal ske i dit liv. Men det er desværre ikke alt, som vi kan kontrollere. Det kan være svære svigt fra barndommen, depression og-/eller angst, eller andre opståede kriser såsom: et tab af et nært familiemedlem, skilsmisse, sygdom eller arbejdsløshed 

De forskellige udfordringer herover giver ubalance i det psykiske system. Derfor kan dit liv, i perioder, fremstå og føles indviklet, uoverskueligt og svært. I perioder kan du føle dig handlingslammet, fordi du lader fortvivlelse, frygt og sorg overtage.    

Når du går i psykoterapi hos mig, får du nye perspektiver på de problemer, og fastlåste mønstre, som både bevidst og ubevidst har en indflydelse. En indflydelse og et ansvar i den relation, som du har til andre mennesker. Når du booker en samtale med mig, bliver du støttet i at tage ansvar for dit eget liv. Denne tilgang udstyrer dig med en forfriskende energi og livsglæde. 

Psykoterapi samtaler i Odder naturområder

Hvorfor skal du vælge Gitte Bugtrup til psykoterapi?


  • Du bliver mødt med diskretion og respekt 
  • Du får nye perspektiver – livsenergi og livsglæde 
  • Du får hjælp til at håndtere det svære i livet 
  • Du får større Indsigt i egne ressourcer  
  • Du bliver bedre til at passe på dig selv og gøre det rigtige for dig 
  • Du får en anerkendende, empatisk, respektfuld og omsorgsfuld psykoterapeut 

   Samtaler i den frie natur i Odder 
   Dét at du kommer ud i naturen, gør det lettere at åbne op for tunge tanker. Din krop og dit åndedrag løsner op – og det samme gør dine tankemønstre.  Når du går og er i bevægelse, frigiver din hjerne endorfiner, som fylder dig med glæde og energi.  

   I det område, hvor jeg er bosat, er der mulighed for gåture ved vandet eller i skoven. Vi kan også mødes i et naturområde tæt på dig, eller et hvilket som helst andet sted. I Odder er der rig mulighed for gåture i naturen eller ved vandet. For eksempel Sondrup Bakker, Saksild strand, Hou Havn, udsigtshøjene og strande ved Odder kysten.  

   Det vigtigste for mig er: at de fysiske rammer får dig til at slappe af. En gåtur på stranden eller en tur i skoven er et alternativ til den traditionelle samtaleterapi, hvor du sidder i en stol.   
    

   Klar til at få et nyt perspektiv?  
   Hvis du har lyst til en uforpligtende samtale om det, der udfordrer dig i hverdagen, så vil jeg meget gerne snakke med dig. Ring til mig, eller send mig en mail.

  Individuel, par og familie


  Jeg tilbyder samtaler til enkelt personer, par og/eller familier. Samtalerne vil have et relationelt perspektiv, det vil sige måden vi er i samspil med hinanden på. Det kan være forholdet til søskende, kollegaer, partner, mor og/eller far, og hvordan det kan påvirke den enkeltes trivsel, udvikling og væren i livet. Min tilgang vil være oplevelses orienteret. 

  Oplevelses orienteret terapi handler både om følelser og om den erfaring der opstår i terapien, med at noget kan siges eller gøres anderledes. Og oplevelsen af, at når man selv handler anderledes agere omgivelser også anderledes. Fokus i oplevelses orienteret terapi er relationen, og kommunikationen mellem familiemedlemmer.

  Udfordringerne kan være forskellige for hvert enkelt familiemedlem, og derfor vil jeg have fokus på måden i forholder jer til hinanden på, og til jeres indbyrdes uenigheder, opfattelser og intentioner.

  Vi kan ikke altid selv bestemme over livet, og hvad det byder os. Nogle har svære svigt med sig fra barndommen, nogle oplever depression og/eller angst. Andre kan opleve pludselig opstået krise i forbindelse med tab af et nært familiemedlem, skilsmisse, sygdom eller arbejdsløshed. De forskellige nævnte eksempler kan give ubalance i det psykiske system, og livet kan føles indviklet, uoverskueligt og svært. Fortvivlelsen, sorgen eller frygten kan fylde, og i perioder gøre os handlingslammede. Hos mig er der ikke noget, som er for ubetydeligt at blive talt om.

  En samtale hos mig kan give dig/jer nye perspektiver på de problemer/udfordringer, og fastlåste mønstre som både bevidst og ubevidst, har en indflydelse på den måde vi alle indgår i, i relation til andre mennesker. Nye perspektiver vil give dig fornyet energi og livsglæde.

  Walk and talk


  Jeg tilbyder en til en samtaler i fri natur, hvor vi taler imens vi går. Her omkring hvor jeg bor, vil det være gåture ved vandet eller i skoven. Det er også muligt at mødes et andet, på forhånd aftalt sted. Denne måde at mødes på, omkring samtale, kan virke mindre formel og mere afslappende end siddende samtale terapi.

  Bare det at gå, letter hurtigt på tunge tanker, og kroppens endorfiner, som giver glæde og energi, frigives naturligt.

  Klar til at få et nyt perspektiv?


  Hvis du har lyst til en uforpligtende samtale om det, der udfordrer dig i hverdagen, så vil jeg meget gerne snakke med dig. Ring til mig, eller send mig en mail. 

   +45 40 41 13 10      gitte@gittebugtrup.dk

  Skal vi tage en snak?


  Hvis du er nysgerrig på dig selv, og har lyst til en gratis og uforpligtende samtale om det, der udfordrer i hverdagen, så vil jeg meget gerne snakke med dig. Ring til mig eller send en mail.

   +45 40 41 13 10      gitte@gittebugtrup.dk