Psykoterapi – Horsens

Psykoterapi

Psykoterapi til individuel, par og familie


Inden for psykoterapi, eksisterer der forskellige former for behandling. Jeg fokuserer på samtaler med et relationelt perspektiv. Derfor vil samtalerne med dig tage udgangspunkt i, hvordan du indgår i relationen til dine nærmeste. Det kan være forholdet til dine søskende, kollegaer, partner, mor og-/eller far. Sammen vil vi være nysgerrige og undersøgende , hvordan dine valg påvirker din trivsel, udvikling og væren i livet. Jeg holder både samtaler med enkeltpersoner, par og familier.  
 
Undervejs i samtalerne med mig, vil vi sammen få indsigt i: at når du tager ansvar for at gøre noget anderledes i relationen end du tidligere har gjort, så vil du opleve, at dine omgivelser også handler anderledes. Oplevelsesorienteret terapi handler om følelser og om den erfaring, der opstår med, at du siger eller gør noget anderledes. Fokus i oplevelsesorienteret terapi er relationen, og kommunikationen.  
 
Hvordan forholder du dig til personerne i dit liv? Når du går i psykoterapi hos mig, vil dine samtaler med mig tage afsæt i, hvordan du forholder dig til andre. Sammen vil vi blive klogere på, hvordan de indbyrdes udfordringer, opfattelser og intentioner kommer til udtryk i de relationer, som du er i. I samtalen vil jeg dele nye og andre perspektiver, som får dig tilbage på sporet.

Modgang i livet 

Vi er ikke altid herre over de ting, der sker i vores liv. Der kan være mange situationer eller opståede kriser, som vi ikke kan kontrollere. Det kan være: svigt, tab af nært familiemedlem, mobning, sorg, depression, angst, nedtrykthed, skilsmisse, sygdom eller arbejdsløshed.  
 
De forskellige udfordringer herover giver ubalance i det psykiske system. I perioder kan du blive handlingslammet, fordi du lader fortvivlelsen, sorgen og frygten fylde. I disse perioder kan dit liv føles indviklet, uoverskueligt, meningsløst og svært.   
 
Samtaleterapi hos mig, kan give dig nye perspektiver på den modgang du møder. Du får nye perspektiver på de problemer, og fastlåste mønstre, som både bevidst og ubevidst har en indflydelse på den relation du har til andre mennesker. Med nye perspektiver får du fornyet energi og livsglæde. 

Psykoterapi samtaler i Horsens naturområder

Hvorfor skal du vælge Gitte Bugtrup til psykoterapi?


  • Du bliver mødt med diskretion og respekt 
  • Du får nye perspektiver – livsenergi og livsglæde 
  • Du får hjælp til at håndtere det svære i livet
  • Du får større Indsigt i egne ressourcer
  • Du bliver bedre til at passe på dig selv og gøre det rigtige for dig
  • Du får en anerkendende, empatisk, respektfuld og omsorgsfuld psykoterapeut

Samtaler i den frie natur i Horsens

Dét at du kommer ud i naturen, gør det lettere at åbne op for tunge tanker. Når du går, og er i bevægelse, frigiver din hjerne endorfiner, som fylder dig med glæde og energi.  

Derfor tilbyder jeg samtaler i den frie natur. I det område, hvor jeg er bosat, er der mulighed for gåture ved vandet eller i skoven. I Horsens er der et væld af naturskønne områder for eksempel Bygholm Sø, Sukkertoppen, Hansted Skov, De fire enge og mange andre skønne områder.   
 

Klar til at få et nyt perspektiv?  
Hvis du har lyst til en uforpligtende samtale om det, der udfordrer dig i hverdagen, så vil jeg meget gerne snakke med dig. Ring til mig, eller send mig en mail.

Individuel, par og familie


Jeg tilbyder samtaler til enkelt personer, par og/eller familier. Samtalerne vil have et relationelt perspektiv, det vil sige måden vi er i samspil med hinanden på. Det kan være forholdet til søskende, kollegaer, partner, mor og/eller far, og hvordan det kan påvirke den enkeltes trivsel, udvikling og væren i livet. Min tilgang vil være oplevelses orienteret. 

Oplevelses orienteret terapi handler både om følelser og om den erfaring der opstår i terapien, med at noget kan siges eller gøres anderledes. Og oplevelsen af, at når man selv handler anderledes agere omgivelser også anderledes. Fokus i oplevelses orienteret terapi er relationen, og kommunikationen mellem familiemedlemmer.

Udfordringerne kan være forskellige for hvert enkelt familiemedlem, og derfor vil jeg have fokus på måden i forholder jer til hinanden på, og til jeres indbyrdes uenigheder, opfattelser og intentioner.

Vi kan ikke altid selv bestemme over livet, og hvad det byder os. Nogle har svære svigt med sig fra barndommen, nogle oplever depression og/eller angst. Andre kan opleve pludselig opstået krise i forbindelse med tab af et nært familiemedlem, skilsmisse, sygdom eller arbejdsløshed. De forskellige nævnte eksempler kan give ubalance i det psykiske system, og livet kan føles indviklet, uoverskueligt og svært. Fortvivlelsen, sorgen eller frygten kan fylde, og i perioder gøre os handlingslammede. Hos mig er der ikke noget, som er for ubetydeligt at blive talt om.

En samtale hos mig kan give dig/jer nye perspektiver på de problemer/udfordringer, og fastlåste mønstre som både bevidst og ubevidst, har en indflydelse på den måde vi alle indgår i, i relation til andre mennesker. Nye perspektiver vil give dig fornyet energi og livsglæde.

Walk and talk


Jeg tilbyder en til en samtaler i fri natur, hvor vi taler imens vi går. Her omkring hvor jeg bor, vil det være gåture ved vandet eller i skoven. Det er også muligt at mødes et andet, på forhånd aftalt sted. Denne måde at mødes på, omkring samtale, kan virke mindre formel og mere afslappende end siddende samtale terapi.

Bare det at gå, letter hurtigt på tunge tanker, og kroppens endorfiner, som giver glæde og energi, frigives naturligt.

Klar til at få et nyt perspektiv?

Hvis du har lyst til en uforpligtende samtale om det, der udfordrer dig i hverdagen, så vil jeg meget gerne snakke med dig. Ring til mig, eller send mig en mail. 

 +45 40 41 13 10      gitte@gittebugtrup.dk

Skal vi tage en snak?


Hvis du har lyst til en uforpligtende samtale om det, der udfordrer dig i hverdagen, så vil jeg meget gerne snakke med dig. Ring til mig, eller send mig en mail. 

 +45 40 41 13 10      gitte@gittebugtrup.dk